XXXV Curso Nacional y XXXII Internacional de Endoscopia. Curso teórico práctico.